Zet jongeren weer op de kaart

en geef ze een nieuwe kans.

Geraakt door het lot van jongeren die veelal in hun kindsjaren het nodige hebben meegemaakt, hierdoor vaak al lange tijd niet meer thuis kunnen wonen, niet zijn opgegroeid in een warme, liefdevolle omgeving. Jongeren die in de fase van ontplooiing en ontwikkeling naar een zelfstandig bestaan een steuntje, en soms een duwtje, in de rug zo hard nodig hebben. Geïnspireerd door de drive van deze jongeren om te werken aan hun toekomst, helpt Stichting Kanskaartje door bijvoorbeeld samen te zoeken naar een studieplek, een stage- of werkplek, woongelegenheid of andere vormen van ondersteuning. Vertrouwend op en aanvullend aan jeugdzorg, de wil van individuen in de sector, het inzicht dat het ook anders kan. Overtuigd dit samen waar te maken. Want iedereen verdient een kans!

Het is niet altijd mogelijjk om het exacte verhaal te vertellen, vanwege privacy, schaamte of soms zelfs gevaar. We gebruiken daarom gefingeerde namen én foto's en censureren waar nodig de informatie over studie, woonplaats, gezinssamenstelling e.d.

 

Meer over Kanskaartje.nl